โลกของเรากับเป้าหมาย 17 ข้อ

โลกของเรากับเป้าหมาย 17 ข้อ
โดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

หนังสือ โลกของเรากับเป้าหมาย 17 ข้อ การ์ตูนเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่องและภาพโดย มาร์กรีท เดอร์ เฮียร์ เป็นส่วนหนึ่งของ COMICS UNITING INITIATIVE ที่จะบอกกับทุกท่านถึงสิ่งที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นกับโลกของเรา และสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ที่จัดทำขึ้นโดย องค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่ทุกประเทศทั่วโลกล้วนเป็นสมาชิก

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
มาร์กรีท เดอร์ เฮียร์
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวเรื่อง

การพัฒนาแบบยั่งยืน

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  การพัฒนาที่ยั่งยืน  องค์การสหประชาชาติ  การ์ตูน  การแก้ปัญหาความยากจน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การคุ้มครองทางสังคม  ความอดอยาก  ความหิวโหย  สุขภาพ  ที่อยู่อาศัย  การศึกษา  ความเท่าเทียมทางเพศ  น้ำ  สุขาภิบาล  พลังงาน  การพัฒนาเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  นวัตกรรม  โครงสร้างพื้นฐาน  ความเหลื่อมล้ำ  ชุมชน  การผลิต  การบริโภค  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ทรัพยากรทางทะเล  ทรัพยากรประมง  ระบบนิเวศทางบก  ความยุติธรรม

 
รายละเอียดเอกสาร

โลกของเรากับเป้าหมาย 17 ข้อ
โดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

หนังสือ โลกของเรากับเป้าหมาย 17 ข้อ การ์ตูนเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่องและภาพโดย มาร์กรีท เดอร์ เฮียร์ เป็นส่วนหนึ่งของ COMICS UNITING INITIATIVE ที่จะบอกกับทุกท่านถึงสิ่งที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นกับโลกของเรา และสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ที่จัดทำขึ้นโดย องค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่ทุกประเทศทั่วโลกล้วนเป็นสมาชิก

สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
ไม่ปรากฏ
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
20
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
368
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-16 23:29:54
ขนาดไฟล์
14540024 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
305

หนังสือแนะนำ