World Development Report 2018 : Learning To Realize Education’s Promise

รายงาน World Development Report 2018 "Learning to Realize Education's Promise จากธนาคารโลกประจำ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจและจริยธรรม ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเชื่อว่าการศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือความอยุติธรรม เพราะจะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ของโลกติดอยู่ในกับดักความยากจนและไร้โอกาส ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและจริยธรรมของสังคมโลก

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย International Bank for Reconstruction and Development
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวเรื่อง

การศึกษา
การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
นโยบายการศึกษา

คำสำคัญ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  วิกฤตการเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้  การสนับสนุนการเรียนรู้  ระบบการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา

 
รายละเอียดเอกสาร

รายงาน World Development Report 2018 "Learning to Realize Education's Promise จากธนาคารโลกประจำ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจและจริยธรรม ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเชื่อว่าการศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือความอยุติธรรม เพราะจะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ของโลกติดอยู่ในกับดักความยากจนและไร้โอกาส ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและจริยธรรมของสังคมโลก

สำนักพิมพ์
สถานที่พิมพ์
Washington, DC
ปีที่พิมพ์
2018
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
อังกฤษ
จำนวนหน้า
239
ISBN
9781464810961
ISSN
เลขทะเบียน
371
ปรับปรุงล่าสุด
2018-05-24 00:06:55
ขนาดไฟล์
9669664 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
262

หนังสือแนะนำ