สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วง

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สำนักงาน กปร. ได้ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง จัดทำสวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เพื่อสำรวจและศึกษาองค์ความรู้ข้อมูลพรรณไม้ม่วงทั้งข้อมูล เดิมและที่ค้นพบใหม่ โดยทุกคนมีส่วนร่วมและร่วมกันส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้การอนุรักษ์ พรรณไม้ม่วง และการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยได้รวบรวมพรรณไม้สีม่วงทั้งในส่วน ของดอก ใบ กิ่ง ก้าน ผล หัว และได้จำแนกประเภทของพรรณไม้ออกเป็นพรรณผักสวนครัว พรรณพุ่มไม้เตี้ย พรรณไม้เลื้อย พรรณไม้ล้มลุก พรรณไม้น้ำ พรรณไม้ต้น พรรณไม้ผล และ พรรณไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมได้จัดทำข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อพื้นเมือง และคำบรรยายลักษณะ ทางพฤกษศาสตร์โดยย่อ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวเรื่อง

สวนพฤกษศาสตร์ – ไทย
ดอกไม้ – ไทย

คำสำคัญ

พรรณไม้ม่วง  พรรณผักสวนครัว  พรรณพุ่มไม้เตี้ย  พรรณไม้เลื้อย  พรรณไม้ล้มลุก  พรรณไม้น้ำ  พรรณไม้ต้น  พรรณไม้ผล  พรรณไม้ดอกไม้ประดับ  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
รายละเอียดเอกสาร

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สำนักงาน กปร. ได้ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง จัดทำสวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เพื่อสำรวจและศึกษาองค์ความรู้ข้อมูลพรรณไม้ม่วงทั้งข้อมูล เดิมและที่ค้นพบใหม่ โดยทุกคนมีส่วนร่วมและร่วมกันส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้การอนุรักษ์ พรรณไม้ม่วง และการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยได้รวบรวมพรรณไม้สีม่วงทั้งในส่วน ของดอก ใบ กิ่ง ก้าน ผล หัว และได้จำแนกประเภทของพรรณไม้ออกเป็นพรรณผักสวนครัว พรรณพุ่มไม้เตี้ย พรรณไม้เลื้อย พรรณไม้ล้มลุก พรรณไม้น้ำ พรรณไม้ต้น พรรณไม้ผล และ พรรณไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมได้จัดทำข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อพื้นเมือง และคำบรรยายลักษณะ ทางพฤกษศาสตร์โดยย่อ

สำนักพิมพ์
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2560
เดือนที่พิมพ์
มีนาคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
84
ISBN
978-616-7671-42-0
ISSN
เลขทะเบียน
373
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-01 13:45:19
ขนาดไฟล์
56352673 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
236

หนังสือแนะนำ