84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จึงได้จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้ชื่อว่า "๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน" โดยการนำเสนอด้วยการประมวลพระราชดำรัส และพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงงานในพื้นที่ต่างๆ กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
หมวดหมู่
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท
หัวเรื่อง

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475- -- รวมเรื่อง

คำสำคัญ

พระราชินี  พระราชประวัติ   พระราชกรณียกิจ   พระราชดำริ   พระราชดำรัส  พระบรมราโชวาท  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ด้านศิลปวัฒนธรรม  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม

 
รายละเอียดเอกสาร

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จึงได้จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้ชื่อว่า "๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน" โดยการนำเสนอด้วยการประมวลพระราชดำรัส และพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงงานในพื้นที่ต่างๆ กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ

สำนักพิมพ์
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2560
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
244
ISBN
978-616-7888-26-2
ISSN
เลขทะเบียน
374
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-01 13:48:43
ขนาดไฟล์
58488393 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
229

หนังสือแนะนำ