ชุดเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ๑ หลักการทรงงาน

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
หมวดหมู่
หลักการทรงงาน
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 – พระราชกรณียกิจ

คำสำคัญ

หลักการทรงงาน   ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   ระเบิดจากข้างใน   แก้ปัญหาที่จุดเล็ก   ทำตามลำดับขั้น   ภูมิสังคม   องค์รวม   ไม่ติดตำรา   ประหยัด   เรียบง่าย   ทำให้ง่าย   การมีส่วนร่วม   ประโยชน์ส่วนรวม   บริการรวมที่จุดเดียว   ปลูกป่าในใจคน   ขาดทุนคือกำไร   การพึ่งตนเอง   พออยู่พอกิน   เศรษฐกิจพอเพียง   การพัฒนาคน   ความซื่อสัตย์   ความเพียร   พระมหาชนก   ความสามัคคี

 
รายละเอียดเอกสาร
สำนักพิมพ์
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
62
ISBN
978-616-7671-39-0
ISSN
เลขทะเบียน
383
ปรับปรุงล่าสุด
2018-05-24 00:46:38
ขนาดไฟล์
9019830 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
27

หนังสือแนะนำ