ชุดเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ๒ เศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง – ปรัชญา
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 – พระบรมราโชวาท
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 – พระราชดำรัส

คำสำคัญ

เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  ความพอประมาณ  การพึ่งตนเอง  พระราชดำริ  การประยุกต์ใช้  ทางสายกลาง  ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกัน  ความเข้มแข็ง  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านวัฒนธรรม  การเกษตร  เกษตรกรรม  เกษตรทฤษฎีใหม่  เกษตรผสมผสาน  ภาคประชาชน  ภาคชุมชน  ภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  ภาคการศึกษา  โรงเรียนคุณธรรม  สำนักงาน  กปร.

 
รายละเอียดเอกสาร
สำนักพิมพ์
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
86
ISBN
978-616-7671-36-9
ISSN
เลขทะเบียน
384
ปรับปรุงล่าสุด
2018-05-24 00:49:45
ขนาดไฟล์
82109631 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
23

หนังสือแนะนำ