ชุดเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ๓ ทรงงานสานต่อสร้างสุขปวงประชา

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวเรื่อง

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- -- พระราชกรณียกิจ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- -- พระบรมราโชวาท
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- -- พระราชดำรัส

คำสำคัญ

เจ้าฟ้านักพัฒนา  โครงการตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  การพัฒนาด้านโภชนาการ  การพัฒนาสุขภาพอนามัย  การพัฒนาการศึกษา  การพัฒนาอาชีพ  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  โครงการอาหารกลางวันผักสวนครัว  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  งานพิพิธภัณฑ์พืช  โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   วันอนุรักษ์มรดกของชาติ

 
รายละเอียดเอกสาร
สำนักพิมพ์
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
86
ISBN
978-616-7671-38-3
ISSN
เลขทะเบียน
385
ปรับปรุงล่าสุด
2018-05-24 00:51:57
ขนาดไฟล์
21246569 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
23

หนังสือแนะนำ