ชุดเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ๔ สามทศวรรษ กปร.

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 – พระราชกรณียกิจ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ -- ประวัติ

คำสำคัญ

โครงการพระราชดำริ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการตามพระราชประสงค์  โครงการหลวง  โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์  โครงการตามพระราชดำริ  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  โครงการพัฒนาด้านการเกษตร  โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ  โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข  โครงการพัฒนาด้านคมนาคม  โครงการพัฒนาด้านสื่อสาร  โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม  โครงการพัฒนาด้านการศึกษา  โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
รายละเอียดเอกสาร
สำนักพิมพ์
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
86
ISBN
978-616-7671-37-6
ISSN
เลขทะเบียน
386
ปรับปรุงล่าสุด
2018-05-24 00:54:03
ขนาดไฟล์
16855420 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
31

หนังสือแนะนำ