ประมวลพระราโชวาทเเละพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำหนังสือประมวลพระราโชวาทและพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยร่วมกันศึกษาวิจัยแนวพระราชดำริ จากพระราโชวาทและพระราชดำรัสที่สำนักราชเลขาธิการได้ประมวลพิมพ์ออกเผยแพร่แล้วอย่างเป็นทางการ มาจำแนกออกเป็นด้านต่างๆ อาทิ ด้านกฎหมายและมนุษยธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมวดหมู่
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท
หัวเรื่อง

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475- -- รวมเรื่อง

คำสำคัญ

พระราชินี  พระราชประวัติ   พระราชกรณียกิจ   พระราชดำริ   พระราชดำรัส  พระบรมราโชวาท  การพัฒนาประเทศ  ความมั่นคง  กฎหมาย  มนุษยธรรม  กิจการสตรี  เด็ก  ศาสนา  คุณธรรม  จริยธรรม  การสาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์  การอนุรักษ์ความเป็นไทย  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ธรรมชาติ  ศิลปาชีพ  การต่างประเทศ  การศึกษา

 
รายละเอียดเอกสาร

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำหนังสือประมวลพระราโชวาทและพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยร่วมกันศึกษาวิจัยแนวพระราชดำริ จากพระราโชวาทและพระราชดำรัสที่สำนักราชเลขาธิการได้ประมวลพิมพ์ออกเผยแพร่แล้วอย่างเป็นทางการ มาจำแนกออกเป็นด้านต่างๆ อาทิ ด้านกฎหมายและมนุษยธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

สำนักพิมพ์
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2558
เดือนที่พิมพ์
มกราคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
402
ISBN
978-616-235-205-8
ISSN
เลขทะเบียน
387
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-01 14:08:49
ขนาดไฟล์
66116394 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
716

หนังสือแนะนำ