ประมวลพระราโชวาทเเละพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมวดหมู่
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท
หัวเรื่อง

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475- -- รวมเรื่อง

คำสำคัญ

พระราชินี  พระราชประวัติ   พระราชกรณียกิจ   พระราชดำริ   พระราชดำรัส  พระบรมราโชวาท  การพัฒนาประเทศ  ความมั่นคง  กฎหมาย  มนุษยธรรม  กิจการสตรี  เด็ก  ศาสนา  คุณธรรม  จริยธรรม  การสาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์  การอนุรักษ์ความเป็นไทย  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ธรรมชาติ  ศิลปาชีพ  การต่างประเทศ  การศึกษา

 
รายละเอียดเอกสาร
สำนักพิมพ์
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2558
เดือนที่พิมพ์
มกราคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
402
ISBN
978-616-235-205-8
ISSN
เลขทะเบียน
387
ปรับปรุงล่าสุด
2018-05-24 00:58:18
ขนาดไฟล์
66116394 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
27

หนังสือแนะนำ