UNITED NATIONS COUNTRY TEAM Annual Report 2017

UNITED NATIONS COUNTRY TEAM Annual Report 2017

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวเรื่อง

ไทย – รายงานประจำปี

คำสำคัญ

การเกษตร  อาหาร  พลังงาน  แรงงาน  การโยกย้าย  การสื่อสาร  สุขภาพ  การรักษาพยาบาล  โรคเอดส์  HIV  AIDS  การพัฒนาการศึกษา  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาอุตสาหกรรม  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาสังคม  วิทยาศาสตร์  วัฒนธรรม  ประชากร  การตั้งถิ่นฐาน  เด็ก  เยาวชน  การป้องกันภัยพิบัติ  ยาเสพติด  อาชญากรรม

 
รายละเอียดเอกสาร

UNITED NATIONS COUNTRY TEAM Annual Report 2017

สำนักพิมพ์
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2018
เดือนที่พิมพ์
มีนาคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
อังกฤษ
จำนวนหน้า
50
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
388
ปรับปรุงล่าสุด
2018-05-24 01:00:29
ขนาดไฟล์
61935797 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
126

หนังสือแนะนำ