หนังสือแผนที่นำทาง Localizing SDG

การนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ (Localizing SDGs) คืออะไร? และทำไมจึงสำคัญ?

กระบวนการนำเอา SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ คือ กระบวนการที่นำเอาบริบทเชิงพื้นที่เข้าไปผนวกในยุทธศาสตร์การดำเนินงานเรื่อง SDGs ของประเทศ และในระดับภายในประเทศ (Sub National) 

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวเรื่อง

การพัฒนาแบบยั่งยืน

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ความยั่งยืน  ภาครัฐ  รัฐบาลท้องถิ่น  หน่วยงานท้องถิ่น  หน่วยงานส่วนภูมิภาค  การสร้างความตระหนักรู้  การสื่อสาร  เครือข่าย  การมีส่วนร่วม  SDGs  การพัฒนาประเทศ  กฎหมาย  การปฏิบัติ  การติดตามความก้าวหน้า  การติดตามผล  การประยุกต์ใช้  การเรียนรู้

 
รายละเอียดเอกสาร

การนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ (Localizing SDGs) คืออะไร? และทำไมจึงสำคัญ?

กระบวนการนำเอา SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ คือ กระบวนการที่นำเอาบริบทเชิงพื้นที่เข้าไปผนวกในยุทธศาสตร์การดำเนินงานเรื่อง SDGs ของประเทศ และในระดับภายในประเทศ (Sub National) 

สำนักพิมพ์
สถานที่พิมพ์
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
16
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
390
ปรับปรุงล่าสุด
2018-05-24 01:25:22
ขนาดไฟล์
18469221 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
217

หนังสือแนะนำ