ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จัดพิมพ์เพื่อน้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อ ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริให้กว้างขวาง ขยายผล สู ่ประชาชนทั่วไปโดยสามารถน้อมนำไปปรับประยุกต์ใช้ในทุกสาขาอาชีพ สมดังพระราชปณิธานให้ ประเทศชาติสงบร่มเย็น ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวเรื่อง
คำสำคัญ
 
รายละเอียดเอกสาร

จัดพิมพ์เพื่อน้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อ ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริให้กว้างขวาง ขยายผล สู ่ประชาชนทั่วไปโดยสามารถน้อมนำไปปรับประยุกต์ใช้ในทุกสาขาอาชีพ สมดังพระราชปณิธานให้ ประเทศชาติสงบร่มเย็น ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

สำนักพิมพ์
สถานที่พิมพ์
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
184
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
ปรับปรุงล่าสุด
2018-08-02 16:53:54
ขนาดไฟล์
81391843 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
506

หนังสือแนะนำ