ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช 2543-2545 ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประมวลพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่ พ.ศ. 2493-2542 ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ อาทิ การทำงาน การบริโภค ความเจริญ ความคิด การปฏิบัติ ฯลฯ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

พระบรมราโชวาท

พระราชดำรัส

คำสำคัญ

ความพอเพียง  การทำงาน  การบริโภค  ความเจริญ  ความเพียร  ความพอใจ  ความไม่พอใจ  ความรู้  ความสามัคคี  ความสุข  ความคิด  การปฏิบัติ  ประโยชน์

 
รายละเอียดเอกสาร

ประมวลพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่ พ.ศ. 2493-2542 ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ อาทิ การทำงาน การบริโภค ความเจริญ ความคิด การปฏิบัติ ฯลฯ

สำนักพิมพ์
-
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
26
ISBN
-
ISSN
เลขทะเบียน
47
ปรับปรุงล่าสุด
2014-02-27 10:01:22
ขนาดไฟล์
2799528 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
1618

หนังสือแนะนำ