พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข : พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เล่ม 2

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในปี 2541 ครอบคลุมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ สมัยที่ทรงศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงอภิเษกสมรสแล้ว เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนี และเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล บรรณาธิการ
หน่วยงาน
ไม่ปรากฏ
หมวดหมู่
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
หัวเรื่อง

ศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระ -- ชีวประวัติ

คำสำคัญ

สมเด็จย่า  แพทย์อาสา  พอ.สว.  ดอยตุง

 
รายละเอียดเอกสาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในปี 2541 ครอบคลุมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ สมัยที่ทรงศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงอภิเษกสมรสแล้ว เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนี และเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆ

สำนักพิมพ์
โรงพิมพ์กรุงเทพ
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2541
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
318
ISBN
974-300-300-2
ISSN
เลขทะเบียน
59
ปรับปรุงล่าสุด
2014-02-27 10:10:36
ขนาดไฟล์
40654898 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
1134

หนังสือแนะนำ