พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ

บันทึกพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชกรณียกิจ

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า -- พระราชกรณียกิจ  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การพัฒนาการเกษตร -- ไทย

การพัฒนาชนบท --<

คำสำคัญ

เศรษฐกิจพอเพียง  สวนจิตรลดา  แกล้งดิน  หญ้าแฝก  ฝนหลวง  เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการหลวง  มูลนิธิอานันทมหิดล  การศึกษาทางไกล  โครงการแก้มลิง  กังหันน้ำชัยพัฒนา  คลองลัดโพธิ์

 
รายละเอียดเอกสาร

บันทึกพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

สำนักพิมพ์
-
สถานที่พิมพ์
-
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
124
ISBN
-
ISSN
เลขทะเบียน
92
ปรับปรุงล่าสุด
2014-02-12 15:58:06
ขนาดไฟล์
17188449 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
752

หนังสือแนะนำ