รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2550

นำเสนอแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" แต่เป็นการมองปัญหาและแนวทางการจัดการกับปัญหาจากอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างจากแนวทางอื่นๆ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย
หมวดหมู่
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

การบริหารพัฒนา -- ไทย

คำสำคัญ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาคน  การพัฒนาประเทศ  การเกษตร  เกษตรกรรม  สิ่งแวดล้อม  ธุรกิจ  เศรษฐกิจ  การศึกษา

 
รายละเอียดเอกสาร

นำเสนอแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" แต่เป็นการมองปัญหาและแนวทางการจัดการกับปัญหาจากอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างจากแนวทางอื่นๆ

สำนักพิมพ์
-
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2550
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
160
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
107
ปรับปรุงล่าสุด
2014-02-27 10:27:39
ขนาดไฟล์
18136925 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
569

หนังสือแนะนำ