หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หนังสือรวบรวมหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงยึดการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งรอบตัวและสามารถปฏิบัติได้จริง พระองค์ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงค้นหาแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริง หลักการทรงงานทั้งหมดมีคุณค่าและควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมควรที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลดีต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมวดหมู่
หลักการทรงงาน
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชกรณียกิจ

คำสำคัญ

หลักการทรงงาน  พระบรมราโชวาท  พระราชดำรัส  ระเบิดจากข้างใน  ภูมิสังคม  องค์รวม  ประหยัด  การมีส่วนร่วม  ปลูกป่าในใจคน  การพึ่งตนเอง  เศรษฐกิจพอเพียง  ความซื่อสัตย์  ความสุจริต  ความกตัญญู  ความเพียร  ความสามัคคี

 
รายละเอียดเอกสาร

หนังสือรวบรวมหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงยึดการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งรอบตัวและสามารถปฏิบัติได้จริง พระองค์ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงค้นหาแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริง หลักการทรงงานทั้งหมดมีคุณค่าและควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมควรที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลดีต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

สำนักพิมพ์
-
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2553
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
32
ISBN
-
ISSN
เลขทะเบียน
146
ปรับปรุงล่าสุด
2014-02-27 13:34:26
ขนาดไฟล์
1507377 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
1211

หนังสือแนะนำ