พระมหากษัตริย์ไทยกับวิวัฒน์น้ำ...ลุ่มเจ้าพระยา

หนังสือกล่าวถึงวิวัฒนาการลุ่มเจ้าพระยาจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำและการพัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริที่ส่งผลให้เกิดความเจริญมั่นคงของบ้านเมือง โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำและทรงปกครองดูแลทุกข์สุขของราษฎรนับเนื่องจากอดีตเรื่อยมา กระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระปรีชาสามารถในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ และได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อประชาชนและประเทศชาติ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย โครงการ ธ ประสงค์ใด ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชกรณียกิจ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แม่น้ำเจ้าพระยา -- ประวัติ 

คำสำคัญ

การพัฒนาแหล่งน้ำ  การจัดการน้ำ  เขื่อน  อ่างเก็บน้ำ  โครงการแก้มลิง  การบำบัดน้ำเสีย

 
รายละเอียดเอกสาร

หนังสือกล่าวถึงวิวัฒนาการลุ่มเจ้าพระยาจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำและการพัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริที่ส่งผลให้เกิดความเจริญมั่นคงของบ้านเมือง โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำและทรงปกครองดูแลทุกข์สุขของราษฎรนับเนื่องจากอดีตเรื่อยมา กระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระปรีชาสามารถในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ และได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อประชาชนและประเทศชาติ

สำนักพิมพ์
บริษัท ดาวฤกษ์คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2556
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
262
ISBN
978-616-91862-4-3
ISSN
เลขทะเบียน
157
ปรับปรุงล่าสุด
2017-09-13 12:52:02
ขนาดไฟล์
33578330 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
1127

หนังสือแนะนำ