From Royal Initiatives

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ แนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศโดยละเอียดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์เรื่อยมาถึงปัจจุบันกว่า 60 ปี เพื่อทรงนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้ด้วยความพอเพียงและมีความสุขอย่างยั่งยืน ส่งผลให้พระองค์ได้รับการยอมรับในพระปรีชาสามารถอันสูงยิ่งทั้งในหมู่พสกนิกรชาวไทยและในระดับสากล

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมวดหมู่
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชกรณียกิจ

คำสำคัญ

ความพอเพียง   การพัฒนาที่ยั่งยืน   การเกษตร   เกษตรกรรม   สิ่งแวดล้อม   การพัฒนาคน

 
รายละเอียดเอกสาร

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ แนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศโดยละเอียดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์เรื่อยมาถึงปัจจุบันกว่า 60 ปี เพื่อทรงนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้ด้วยความพอเพียงและมีความสุขอย่างยั่งยืน ส่งผลให้พระองค์ได้รับการยอมรับในพระปรีชาสามารถอันสูงยิ่งทั้งในหมู่พสกนิกรชาวไทยและในระดับสากล

สำนักพิมพ์
-
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2551
เดือนที่พิมพ์
กุมภาพันธ์
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
อังกฤษ
จำนวนหน้า
658
ISBN
978-974-04-8350-2
ISSN
top uk online casinos welcome bonus codes and promotions ukcasinowelcomebonus.co.uk uk online casino welcome bonus at first deposit
เลขทะเบียน
232
ปรับปรุงล่าสุด
2017-02-16 21:02:32
ขนาดไฟล์
46920933 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
615

หนังสือแนะนำ