วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ความมั่นคงของมนุษย์

วารสารที่นำเสนอหลักการ แนวคิด และผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งการพัฒนาศักยภาพคน และการพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการพัฒนาคน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงของชาติได้ในที่สุด

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชดำริ

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า -- พระราชกรณียกิจ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ -- พระราชกรณียกิจ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คำสำคัญ

เศรษฐกิจพอเพียง  การเกษตร  เกษตรกรรม  เกษตรกร  ข้าว  ชาวนา  จังหวัดกาญจนบุรี  เมืองสองแคว  ฟาร์มตัวอย่าง  ประเทศภูฏาน  การแสดงมหรสพ  ประเพณีโบราณ  สหกรณ์การเกษตรรัตนภูมิ

 
รายละเอียดเอกสาร

วารสารที่นำเสนอหลักการ แนวคิด และผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งการพัฒนาศักยภาพคน และการพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการพัฒนาคน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงของชาติได้ในที่สุด

สำนักพิมพ์
-
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2551
เดือนที่พิมพ์
เมษายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
76
ISBN
ISSN
1685-8034
เลขทะเบียน
212
ปรับปรุงล่าสุด
2014-02-27 19:27:00
ขนาดไฟล์
6824945 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
742

หนังสือแนะนำ