Concepts and theories of His Majesty the King on development

บันทึกหลักฐานและข้อเท็จจริงของงานและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเชิงวิเคราะห์โดยการอธิบาย และชี้ให้เห็นหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินงานในโครงการนั้นๆ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมวดหมู่
หัวเรื่อง

การบริหารพัฒนา -- ไทย

น้ำเสีย -- การบำบัด

คำสำคัญ

การบำบัดน้ำเสีย   เกษตรทฤษฎีใหม่   เกษตรกรรมแบบผสมผสาน   การเกษตร   เกษตรกรรม   แกล้งดิน   ฝนหลวง   ฝนเทียม   เครื่องดักหมอก   กังหันน้ำชัยพัฒนา   สารเร่งตกตะกอน   โครงการแก้มลิง   ผักตบชวา   บึงมักกะสัน   เครื่องกลเติมอากาศ   บึงพระราม     หนองสนม   หนองหาน   แหลมผักเบี้ย   น้ำท่วม   ป่าไม้   เส้นทางเกลือ   เกษตรกร   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
รายละเอียดเอกสาร

บันทึกหลักฐานและข้อเท็จจริงของงานและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเชิงวิเคราะห์โดยการอธิบาย และชี้ให้เห็นหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินงานในโครงการนั้นๆ

สำนักพิมพ์
-
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2542
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
อังกฤษ
จำนวนหน้า
306
ISBN
974-7774-15-1
ISSN
เลขทะเบียน
212
ปรับปรุงล่าสุด
2014-04-25 16:16:32
ขนาดไฟล์
38545831 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
1087

หนังสือแนะนำ