Thailand Human Development Report 2007

นำเสนอแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" แต่เป็นการมองปัญหาและแนวทางการจัดการกับปัญหาจากอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างจากแนวทางอื่นๆ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย
หมวดหมู่
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

การบริหารพัฒนา -- ไทย

คำสำคัญ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   การพัฒนาคน   การพัฒนาประเทศ   การเกษตร   เกษตรกรรม   สิ่งแวดล้อม   ธุรกิจ   เศรษฐกิจ   การศึกษา

 
รายละเอียดเอกสาร

นำเสนอแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" แต่เป็นการมองปัญหาและแนวทางการจัดการกับปัญหาจากอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างจากแนวทางอื่นๆ

สำนักพิมพ์
-
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2550
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
อังกฤษ
จำนวนหน้า
152
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
214
ปรับปรุงล่าสุด
2014-04-25 15:25:35
ขนาดไฟล์
18928804 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
471

หนังสือแนะนำ