ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 32

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย มูลนิธิชััยพัฒนา
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชกรณียกิจ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

คำสำคัญ

โครงการหลวง  การเกษตร  การทำนา  การปลูกข้าว  นาทดลอง  ผลิตภัณฑ์นม  ฟาร์มโคนม  การแปรรูป  พลังงานทดแทน  ไบโอดีเซล  น้ำมันปาล์ม  แก๊สโซฮอล์

 
รายละเอียดเอกสาร
สำนักพิมพ์
สถานที่พิมพ์
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
0
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
211
ปรับปรุงล่าสุด
2014-06-30 14:11:26
ขนาดไฟล์
28672 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
606

หนังสือแนะนำ