ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนกล่าวถึงความเป็นมาของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งภายในประเทศและในเวทีการประชุมสหประชาชาติ และพัฒนาการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในทุกระดับให้ก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมวดหมู่
หัวเรื่อง

การพัฒนาแบบยั่งยืน

เศรษฐกิจพอเพียง – ปรัชญา

การจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  เศรษฐกิจสีเขียว  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม  หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม  การประชุมด้านสิ่งแวดล้อม  การประชุมรีโอ  สิ่งแวดล้อมมนุษย์  องค์การสหประชาชาติ  กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม  โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

 
รายละเอียดเอกสาร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนกล่าวถึงความเป็นมาของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งภายในประเทศและในเวทีการประชุมสหประชาชาติ และพัฒนาการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในทุกระดับให้ก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

สำนักพิมพ์
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2556
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
62
ISBN
978-616-316-140-6
ISSN
เลขทะเบียน
258
ปรับปรุงล่าสุด
2015-07-14 10:57:41
ขนาดไฟล์
10725240 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
1814

หนังสือแนะนำ