สงขลาส่องแสง 2 The young active citizen รวมพลังพลเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองสงขลา

บทเรียนความสำเร็จในการทำงานพัฒนาพลเมืองรุ่นใหม่ของจังหวัดสงขลาผ่านโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ปีที่ 2 ซึ่งเป็นตัวอย่างรูปธรรมของการพัฒนาเยาวชนที่ทำให้เกิดทักษะและสำนึกความเป็นพลเมืองได้จริง โดยการเรียนรู้จากชุมชนต้นแบบ สื่อสาธารณะ และมี “พี่เลี้ยง” คอยส่งเสริมให้มีการสรุปบทเรียนการเรียนรู้จากการทำกิจกรรมในโครงการ เพื่อให้เยาวชนได้ตกผลึกทางความคิดจากสิ่งที่ได้ลงมือทำ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หมวดหมู่
หัวเรื่อง

การพัฒนาชุมชน – ไทย – สงขลา

การพัฒนาชุมชน – การมีส่วนร่วมของประชาชน

การพัฒนาชนบท – ไทย

เยาวชน – การฝึกอบรม

คำสำคัญ

โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์น้ำ  การอนุรักษ์ป่าไม้  การปลูกป่า  การจัดการขยะ  การแยกขยะ  จิตอาสา  การเรียนรู้  การศึกษา  โครงการครูเดลิเวอรี่  การเกษตร  เกษตรกรรม  การปลูกผัก  หลักศาสนา  ศาสนาอิสลาม  การถ่ายรูป  การถ่ายภาพ  การอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์  การพัฒนาอาชีพ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เครื่องจักสาน  การออกกำลังกาย

 
รายละเอียดเอกสาร

บทเรียนความสำเร็จในการทำงานพัฒนาพลเมืองรุ่นใหม่ของจังหวัดสงขลาผ่านโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ปีที่ 2 ซึ่งเป็นตัวอย่างรูปธรรมของการพัฒนาเยาวชนที่ทำให้เกิดทักษะและสำนึกความเป็นพลเมืองได้จริง โดยการเรียนรู้จากชุมชนต้นแบบ สื่อสาธารณะ และมี “พี่เลี้ยง” คอยส่งเสริมให้มีการสรุปบทเรียนการเรียนรู้จากการทำกิจกรรมในโครงการ เพื่อให้เยาวชนได้ตกผลึกทางความคิดจากสิ่งที่ได้ลงมือทำ

สำนักพิมพ์
หจก.วนิดาการพิมพ์
สถานที่พิมพ์
นนทบุรี
ปีที่พิมพ์
2558
เดือนที่พิมพ์
มีนาคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
338
ISBN
978-616-91381-7-4
ISSN
เลขทะเบียน
259
ปรับปรุงล่าสุด
2015-08-05 10:39:44
ขนาดไฟล์
48730566 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
492

หนังสือแนะนำ