เลี้ยงให้รุ่ง (How Children Succeed) : ปฏิวัติการเรียนรู้ผ่านการสร้างลักษณะนิสัยสู่ความสำเร็จ

หนังสือชี้แนวทางเลี้ยงลูกและแนวทางจัดการศึกษาแก่เด็ก เพื่อให้เด็กเติบโตเต็มศักยภาพ ภายใต้ผลการวิจัยที่ชี้ว่าทั้งความฉลาด (ไอคิว) หรือคุณสมบัติด้านปัญญา (cognitive capacity) และลักษณะนิสัย (non-cognitive capacity) เป็นสิ่งที่ฝึกได้ และความสำเร็จในชีวิตคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดเท่านั้น แต่ยังขึ้นกับลักษณะนิสัยด้วย 

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การพัฒนาคน
หัวเรื่อง

การพัฒนาเด็ก

เด็ก – การดูแล

เด็ก – การเลี้ยงดู

เด็ก – การศึกษา

คำสำคัญ

การพัฒนาทางปัญญา  ความฉลาดทางปัญญา  การพัฒนาทางอารมณ์  ความฉลาดทางอารมณ์  กระบวนการรู้คิด  ความเป็นผู้นำ  บุคลิกภาพ  สมมติฐานทางปัญญา  เครื่องมือสู่ความสำเร็จ

 
รายละเอียดเอกสาร

หนังสือชี้แนวทางเลี้ยงลูกและแนวทางจัดการศึกษาแก่เด็ก เพื่อให้เด็กเติบโตเต็มศักยภาพ ภายใต้ผลการวิจัยที่ชี้ว่าทั้งความฉลาด (ไอคิว) หรือคุณสมบัติด้านปัญญา (cognitive capacity) และลักษณะนิสัย (non-cognitive capacity) เป็นสิ่งที่ฝึกได้ และความสำเร็จในชีวิตคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดเท่านั้น แต่ยังขึ้นกับลักษณะนิสัยด้วย 

สำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์โอเพ่นเวิลด์ พับลิชชิ่ง เฮาส์ จำกัด
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2557
เดือนที่พิมพ์
กันยายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
27
ISBN
978-616-78850-4-9
ISSN
เลขทะเบียน
262
ปรับปรุงล่าสุด
2015-08-05 10:13:22
ขนาดไฟล์
2093727 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
786

หนังสือแนะนำ