Thailand’s Sustainable Development Sourcebook: คู่มือการพัฒนาที่ยั่งยืน

หนังสือเล่มนี้ได้ฉายภาพของการทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในปี 2558 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการสรุปเส้นทางการพัฒนาประเทศ พร้อมชี้ทิศทางการพัฒนาในอนาคต อีกทั้งยังได้รวบรวมกรณีศึกษาจากโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทย อันจะนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อมุ่งสู่การสร้างโลกแห่งอนาคตที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเกิดเท่าเทียมกันในมวลมนุษยชาติ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
นิโคลัส กรอสแมน
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิมั่นพัฒนา
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

การพัฒนาแบบยั่งยืน

เศรษฐกิจพอเพียง – ปรัชญา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจพอเพียง   ความพอเพียง   การพัฒนาสิ่งแวดล้อม   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การพัฒนาชนบท  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคม   องค์การสหประชาชาติ

 
รายละเอียดเอกสาร

หนังสือเล่มนี้ได้ฉายภาพของการทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในปี 2558 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการสรุปเส้นทางการพัฒนาประเทศ พร้อมชี้ทิศทางการพัฒนาในอนาคต อีกทั้งยังได้รวบรวมกรณีศึกษาจากโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทย อันจะนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อมุ่งสู่การสร้างโลกแห่งอนาคตที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเกิดเท่าเทียมกันในมวลมนุษยชาติ

สำนักพิมพ์
Editions Didier Millet (EDM)
สถานที่พิมพ์
ไม่ปรากฏ
ปีที่พิมพ์
2558
เดือนที่พิมพ์
พฤศจิกายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
อังกฤษ
จำนวนหน้า
420
ISBN
978-981-4610-20-9
ISSN
เลขทะเบียน
266
ปรับปรุงล่าสุด
2018-05-31 11:02:22
ขนาดไฟล์
56839523 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
2544

หนังสือแนะนำ