กล้าใหม่...ใฝ่รู้

หนังสือ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ได้ถอดบทเรียน 19 ทีมเยาวชน สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 10 ได้รวบรวมโครงการของนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจำนวน 19 โครงการ ซึ่งผลงานการเรียนรู้เหล่านี้ สมควรที่จะบันทึกไว้เพื่อเป็นความทรงจำอันดีแก่ผู้ร่วมโครงการและเป็นประโยชน์ให้ผู้สนใจได้ร่วมเรียนรู้งานสร้างสรรค์ชุมชนของกล้าใหม่ร่วมกัน

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หมวดหมู่
หัวเรื่อง

การพัฒนาแบบยั่งยืน

การพัฒนาชุมชน – ไทย

การพัฒนาชุมชน – การมีส่วนร่วมของประชาชน

การพัฒนาชนบท – ไทย

เยาวชน – การฝึกอบรม

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การพัฒนาชนบท  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคม  การพัฒนาการเกษตร  เกษตรกรรม  การทำนา  การปลูกข้าว  น้ำผึ้ง  กระบือ  ควาย  งานหัตถกรรม  สิ่งทอ  ผ้าทอ  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมลุ่มน้ำ  การปราบศัตรูพืช  พลังงานทดแทน  ข้าวโพด  ข้าวเปลือก  แกลบ  ครอบครัว  โรงเรียน  การเรียนรู้  ทักษะทางภาษา  ภาษาอังกฤษ  คุณภาพชีวิต  เทคโนโลยี  ธนาคารสัตว์น้ำ  กุฎีจีน  การพัฒนาอาชีพ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  แก๊สชีวภาพ  มูลสัตว์  บรรจุภัณฑ์  การเพาะเห็ด  เห็ดแครง  เครื่องจักรสาน  เสื่อกก  หมอนขิด

 
รายละเอียดเอกสาร

หนังสือ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ได้ถอดบทเรียน 19 ทีมเยาวชน สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 10 ได้รวบรวมโครงการของนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจำนวน 19 โครงการ ซึ่งผลงานการเรียนรู้เหล่านี้ สมควรที่จะบันทึกไว้เพื่อเป็นความทรงจำอันดีแก่ผู้ร่วมโครงการและเป็นประโยชน์ให้ผู้สนใจได้ร่วมเรียนรู้งานสร้างสรรค์ชุมชนของกล้าใหม่ร่วมกัน

สำนักพิมพ์
บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด
สถานที่พิมพ์
ไม่ปรากฏ
ปีที่พิมพ์
2559
เดือนที่พิมพ์
เมษายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
288
ISBN
978-974-8365-60-2
ISSN
top online casinos bonuses for uk players toponlinecasinobonus.co.uk uk online casino bonus at first deposit
เลขทะเบียน
268
ปรับปรุงล่าสุด
2016-12-05 21:08:35
ขนาดไฟล์
16360805 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
1125

หนังสือแนะนำ