รายละเอียด

เวทีมั่นพัฒนา

ผู้แต่ง
มูลนิธิมั่นพัฒนา
หน่วยงาน
มูลนิธิมั่นพัฒนา
หมวดหมู่
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เวทีมั่นพัฒนา

คำสำคัญ

การพัฒนาที่ยั่งยืน   เศรษฐกิจพอเพียง  พอเพียง  พอเพียงเพื่อยั่งยืน  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม   การพัฒนาชนบท  การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมแห่งความสุข   การส่งเสริมวัฒนธรรม  วิจัยและพัฒนา  ชนบทไทย  อย่าให้ใครว่าไทย  เครือข่ายอนาคตไทย  องค์การสหประชาชาติ  17SDGs  Sustainable  Development

 
รายละเอียดเอกสาร

หนังสือเวทีมั่นพัฒนา (ปีที่ 1)  เป็นการรวบรวมบทความเวทีมั่นพัฒนาซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เป็นประจำทุกสัปดาห์โดยนำเสนอให้เห็นถึงโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิมั่นพัฒนา และภาคีเครือข่าย ในปี 2558-2559 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 4 มิติ

ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ทั้งในระดับ ชุมชน ประเทศ และสากล ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามองค์การสหประชาชาติ (17 SDGs) เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเรื่องดังกล่าวสามารถเป็นต้นแบบในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในวงกว้างต่อไป

สามารถติดตามคอลัมน์เวทีมั่นพัฒนาได้ทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 15 (ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม) ทุกวันจันทร์ ทางเว็บไซต์มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.or.th  และเฟสบุ๊กมูลนิธิมั่นพัฒนา facebook.com/tsdf.thailand

สำนักพิมพ์
ภาพพิมพ์
สถานที่พิมพ์
45/14 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-จงถนอมต.บางขนุน อ.บางกรวยนนทบุรี 11130
ปีที่พิมพ์
2559
เดือนที่พิมพ์
ธันวาคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
166
ISBN
978-616-92626-1-9
ISSN
เลขทะเบียน
ปรับปรุงล่าสุด
2017-09-13 12:50:10
ขนาดไฟล์
5531184 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
636