The Bangkok Dialogue on the Rule of Law

Bangkok Dialogue on the Rule of Law

“Investing in the Rule of Law, Justice and Security for the Post 2015 Development Agenda”

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การพัฒนาคน
หัวเรื่อง

สิทธิมนุษยชน
ความมั่นคงของมนุษย์

คำสำคัญ

รายงานการประชุม  กฎหมาย  กฎหมายระหว่างประเทศ  กฎระเบียบ  ความยุติธรรม  ความยุติธรรมทางอาญา  หลักนิติธรรม  หลักนิติรัฐ  ธรรมาภิบาล  ความเท่าเทียม  ความมั่นคง  ผู้นำทางการเมือง  นักการเมือง  การพัฒนาอย่างยั่งยืน  อาชญากรรม  สหประชาชาติ

 
รายละเอียดเอกสาร

Bangkok Dialogue on the Rule of Law

“Investing in the Rule of Law, Justice and Security for the Post 2015 Development Agenda”

สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
ไม่ปรากฏ
ปีที่พิมพ์
2557
เดือนที่พิมพ์
พฤษภาคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
อังกฤษ
จำนวนหน้า
92
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
289
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-12 11:41:06
ขนาดไฟล์
6217698 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
260

หนังสือแนะนำ