Getting Back on Track : Reviving Growth and Securing Prosperity For All

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย ธนาคารโลก
หมวดหมู่
หัวเรื่อง

การพัฒนาประเทศ

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  การแก้ปัญหาความยากจน  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การเติบโตทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคม  การค้า  การเกษตร  เกษตรกรรม  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  การศึกษา  สิ่งแวดล้อม  พลังงาน  เหมืองแร่  การจัดการน้ำ  การเงิน  การตลาด  การคลัง  การค้า   การบริหารจัดการ  สุขภาพ  โภชนาการ  ประชากร  บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ  การจ้างงาน  อัตราการจ้างงาน  การคมนาคม  ไอซีที  กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ  ความเสมอภาค  ความเท่าเทียม

 
รายละเอียดเอกสาร
สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
ไม่ปรากฏ
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
อังกฤษ
จำนวนหน้า
159
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
291
ปรับปรุงล่าสุด
2017-07-22 14:54:55
ขนาดไฟล์
5806486 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
72

หนังสือแนะนำ