เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ 4

รวมผลงานในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จาก 12 โรงเรียนทั่วประเทศในโครงการ "เธอคือแรงบันดาลใจ"  ปีที่ 4 เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องเยาวชนที่มีความตั้งใจให้ทุกคนทำความดีต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นๆ นำไปเป็นแนวทางที่จะดูแล ประคับประคองสังคมและประเทศชาติ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หมวดหมู่
หัวเรื่อง

การสร้างสรรค์ (กิจกรรม)
ความดี

คำสำคัญ

โครงการ   ชุมชน   สังคม   นักเรียน   โรงเรียน  เยาวชน  จิตอาสา  มิตรภาพ  ละครเร่  เอดส์  ยาเสพติด  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์ธรรมชาติ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์แหล่งน้ำ  การเกษตร  เกษตรกรรม  การทำนา  การปลูกข้าว  เกษตรกร  ข้าวเหลืองปะทิว  แม่น้ำป่าสัก  การแสดงละคร  อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

 
รายละเอียดเอกสาร

รวมผลงานในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จาก 12 โรงเรียนทั่วประเทศในโครงการ "เธอคือแรงบันดาลใจ"  ปีที่ 4 เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องเยาวชนที่มีความตั้งใจให้ทุกคนทำความดีต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นๆ นำไปเป็นแนวทางที่จะดูแล ประคับประคองสังคมและประเทศชาติ

สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
60
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
294
ปรับปรุงล่าสุด
2017-07-22 15:08:13
ขนาดไฟล์
23765310 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
84

หนังสือแนะนำ