เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ 7

รวมผลงานในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จาก 12 โรงเรียนทั่วประเทศในโครงการ "เธอคือแรงบันดาลใจ"  ปีที่ 7 เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องเยาวชนที่มีความตั้งใจให้ทุกคนทำความดีต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นๆ นำไปเป็นแนวทางที่จะดูแล ประคับประคองสังคมและประเทศชาติ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หมวดหมู่
หัวเรื่อง

การสร้างสรรค์ (กิจกรรม)
ความดี

คำสำคัญ

โครงการ   ชุมชน   สังคม   นักเรียน   โรงเรียน  เยาวชน  การผลิตสื่อ  สื่อวิดิทัศน์  หนังสั้น  ธนาคารโรงเรียน  ไก่ชน  การส่งเสริมอาชีพ  การออม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การพัฒนาอย่างยั่งยืน  วงจรสีเขียว  คุณธรรม  การทำความดี  นักสังคมสงเคราะห์  การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์ธรรมชาติ  การอนุรักษ์น้ำ  การอนุรักษ์ป่าไม้  ป่าต้นน้ำ  ศิลปวัฒนธรรม  ศิลปะพื้นบ้าน  วัฒนธรรมท้องถิ่น  การละเล่นพื้นบ้าน  ลิเกฮูลู   วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  หุ่นยนต์  เครื่องบินเล็ก  จิตอาสา  การอนุรักษ์พลังงาน

 
รายละเอียดเอกสาร

รวมผลงานในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จาก 12 โรงเรียนทั่วประเทศในโครงการ "เธอคือแรงบันดาลใจ"  ปีที่ 7 เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องเยาวชนที่มีความตั้งใจให้ทุกคนทำความดีต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นๆ นำไปเป็นแนวทางที่จะดูแล ประคับประคองสังคมและประเทศชาติ

สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
64
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
295
ปรับปรุงล่าสุด
2017-07-22 15:11:03
ขนาดไฟล์
24363701 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
84

หนังสือแนะนำ