Introduction to Sustainable Development Part 1

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
หมวดหมู่
หัวเรื่อง

การพัฒนาแบบยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียง--ปรัชญา

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  การพึ่งตนเอง  ความยั่งยืน  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การแก้ปัญหาความยากจน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พลังงานทดแทน  การประยุกต์ใช้  องค์กร  ภาคเอกชน  ธุรกิจ

 
รายละเอียดเอกสาร
สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
ไม่ปรากฏ
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
อังกฤษ
จำนวนหน้า
22
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
296
ปรับปรุงล่าสุด
2017-07-22 15:15:03
ขนาดไฟล์
1805454 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
68

หนังสือแนะนำ