The Philosophy of The Sufficiency Economy : A Contribution to The Theory of Development

The philosophy of the sufficiency economy: a contribution to the theory of development. The King of Thailand's philosophy of sufficiency economyhighlights a balanced way of living. ... The philosophy of sufficiency economy, as a new paradigm of development, aims at improving human well-being as adevelopment goal.

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
Prasopchoke Mongsawad
หน่วยงาน
หมวดหมู่
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
หัวเรื่อง

การพัฒนาแบบยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียง--ปรัชญา

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  การพึ่งตนเอง  ความยั่งยืน  การประยุกต์ใช้  องค์กร  ภาครัฐ  รัฐบาล  ภาคเอกชน  ธุรกิจ  การมีส่วนร่วม  การพัฒนามนุษย์  การพัฒนาคน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษา  การแก้ปัญหาความยากจน  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เกษตรทฤษฎีใหม่  การเกษตร

 
รายละเอียดเอกสาร

The philosophy of the sufficiency economy: a contribution to the theory of development. The King of Thailand's philosophy of sufficiency economyhighlights a balanced way of living. ... The philosophy of sufficiency economy, as a new paradigm of development, aims at improving human well-being as adevelopment goal.

สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2553
เดือนที่พิมพ์
มิถุนายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
อังกฤษ
จำนวนหน้า
21
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
298
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-12 12:53:30
ขนาดไฟล์
395389 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
135

หนังสือแนะนำ