The Philosophy of The Sufficiency Economy : A Contribution to The Theory of Development

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
Prasopchoke Mongsawad
หน่วยงาน
หมวดหมู่
หัวเรื่อง

การพัฒนาแบบยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียง--ปรัชญา

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  การพึ่งตนเอง  ความยั่งยืน  การประยุกต์ใช้  องค์กร  ภาครัฐ  รัฐบาล  ภาคเอกชน  ธุรกิจ  การมีส่วนร่วม  การพัฒนามนุษย์  การพัฒนาคน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษา  การแก้ปัญหาความยากจน  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เกษตรทฤษฎีใหม่  การเกษตร

 
รายละเอียดเอกสาร
สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2553
เดือนที่พิมพ์
มิถุนายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
อังกฤษ
จำนวนหน้า
21
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
298
ปรับปรุงล่าสุด
2017-07-22 15:22:24
ขนาดไฟล์
395389 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
80

หนังสือแนะนำ