กลับสู่เส้นทาง

รายงานนี้ได้ระบุความท้าทายและโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเผชิญเพื่อช่วยแนะนำนโยบายการพัฒนาในอนาคตเพื่อให้เกิดการเติบโตที่เข้มแข็ง กระจายความมั่งคั่ง และยั่งยืน

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย ธนาคารโลก
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การพัฒนาคน
หัวเรื่อง

การพัฒนาประเทศ

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  การแก้ปัญหาความยากจน  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การเติบโตทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคม  การค้า  การเกษตร  เกษตรกรรม  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  การศึกษา  สิ่งแวดล้อม  พลังงาน  เหมืองแร่  การจัดการน้ำ  การเงิน  การตลาด  การคลัง  การค้า   การบริหารจัดการ  สุขภาพ  โภชนาการ  ประชากร  บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ  การจ้างงาน  อัตราการจ้างงาน  การคมนาคม  ไอซีที  กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ  ความเสมอภาค  ความเท่าเทียม

 
รายละเอียดเอกสาร
รายงานนี้ได้ระบุความท้าทายและโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเผชิญเพื่อช่วยแนะนำนโยบายการพัฒนาในอนาคตเพื่อให้เกิดการเติบโตที่เข้มแข็ง กระจายความมั่งคั่ง และยั่งยืน
สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
ไม่ปรากฏ
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
20
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
299
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-12 12:54:26
ขนาดไฟล์
774410 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
240

หนังสือแนะนำ