การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย กระทรวงการต่างประเทศ
หมวดหมู่
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

คำสำคัญ

เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  การพึ่งตนเอง  ความยั่งยืน  การประยุกต์ใช้  องค์กร  ภาคเอกชน  ธุรกิจ  ทุนนิยม  การพัฒนาระหว่างประเทศ  ต่างประเทศ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการพัฒนาดอยตุง  การพัฒนาชุมชน  การพัฒนาการศึกษา  การพัฒนามนุษย์  การพัฒนาคน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  อุตสาหกรรม

 
รายละเอียดเอกสาร
สำนักพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2558
เดือนที่พิมพ์
เมษายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
162
ISBN
978-616-341-024-5
ISSN
เลขทะเบียน
300
ปรับปรุงล่าสุด
2017-07-22 15:28:38
ขนาดไฟล์
43425378 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
111

หนังสือแนะนำ