การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ : รวมคำบรรยายจากการสัมมนา ณ กระทรวงการต่างประเทศ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย กระทรวงการต่างประเทศ
หมวดหมู่
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

คำสำคัญ

เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  การพึ่งตนเอง  ความยั่งยืน  การประยุกต์ใช้  องค์กร  ภาคเอกชน  ธุรกิจ  ทุนนิยม  การพัฒนาระหว่างประเทศ  ต่างประเทศ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการพัฒนาดอยตุง  การพัฒนาชุมชน  การพัฒนาการศึกษา  การพัฒนามนุษย์  การพัฒนาคน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  อุตสาหกรรม

 
รายละเอียดเอกสาร

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ : รวมคำบรรยายจากการสัมมนา ณ กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2558
เดือนที่พิมพ์
เมษายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
162
ISBN
978-616-341-024-5
ISSN
เลขทะเบียน
300
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-12 12:55:32
ขนาดไฟล์
43425378 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
164

หนังสือแนะนำ