หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา

“หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา9 เล่ม 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้มีชีวิต” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ย่านสยามสแควร์ กรุงเทพฯ ว่า หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา (The King’s Journey : Learning Passport) เป็นคู่มือนำเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและครอบครัว เพื่อออกเดินทางไปเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 -- พระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ

เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  การเกษตร  เกษตกรรม  เกษตรทฤษฎีใหม่  เกษตรผสมผสาน  บ้านศาลาดิน  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  ห้องเรียนธรรมชาติ  การจัดการน้ำ  การบำบัดน้ำเสีย  คลองมหาสวัสดิ์  ชุมชน  โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  การจัดการดิน  การพัฒนาดิน  การอนุรักษ์ดิน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  การอนุรักษ์ป่าไม้  การฟื้นฟูป่าไม้  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ป่าชายเลน  ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง  สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สวนสมเด็จย่า  สวนพฤกษศาสตร์  สวนสมุนไพร  โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร  พลังงานทางเลือก  พลังงานทดแทน  น้ำมันปาล์ม  น้ำมันเชื้อเพลิง  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาชาวบ้าน

 
รายละเอียดเอกสาร

“หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา9 เล่ม 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้มีชีวิต” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ย่านสยามสแควร์ กรุงเทพฯ ว่า หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา (The King’s Journey : Learning Passport) เป็นคู่มือนำเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและครอบครัว เพื่อออกเดินทางไปเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2560
เดือนที่พิมพ์
เมษายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
62
ISBN
978-616-235-279-9
ISSN
เลขทะเบียน
304
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-12 13:00:55
ขนาดไฟล์
52295910 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
387

หนังสือแนะนำ