The Report Thailand 2017

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
หมวดหมู่
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559
การพัฒนาแบบยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

คำสำคัญ

พระราชประวัติ  การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  การพึ่งตนเอง  ความยั่งยืน  เกษตรทฤษฎีใหม่  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  รางวัล  สหประชาชาติ

 
รายละเอียดเอกสาร
สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
ไม่ปรากฏ
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
อังกฤษ
จำนวนหน้า
12
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
305
ปรับปรุงล่าสุด
2018-01-11 14:25:56
ขนาดไฟล์
4633460 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
167

หนังสือแนะนำ