เทิดไท้ ธ ผู้...รังสฤษฏ์

หนังสือที่ระลึกพิธีทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเกียรติยศ "รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พฤษภาคม พ.ศ. 2549

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
หมวดหมู่
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559
รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
สหประชาชาติ

คำสำคัญ

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  การพัฒนามนุษย์  การพัฒนาคน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  รางวัล  โคฟี  อันนัน  เลขาธิการสหประชาชาติ  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

 
รายละเอียดเอกสาร

หนังสือที่ระลึกพิธีทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเกียรติยศ "รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พฤษภาคม พ.ศ. 2549

สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
ไม่ปรากฏ
ปีที่พิมพ์
2549
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
2
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
315
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-12 13:02:09
ขนาดไฟล์
551542 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
113

หนังสือแนะนำ