ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน: จากบริบทของสังคมไทยสู่สังคมโลก

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย ศูนย์ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยังยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา
การพัฒนาแบบยั่งยืน

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เศษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  องค์การสหประชาชาติ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  นิด้า  วิกฤติต้มยำกุ้ง

 
รายละเอียดเอกสาร
สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2560
เดือนที่พิมพ์
เมษายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
32
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
316
ปรับปรุงล่าสุด
2017-09-07 17:15:13
ขนาดไฟล์
1340645 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
96

หนังสือแนะนำ