Thailand’s Sustainable Development Sourcebook: second edition

หนังสือเล่มนี้นำเสนอความก้าวหน้าของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นพันธกิจร่วมกันของทุกประเทศทั่วโลกในขณะนี้ โดยหนังสือเล่มนี้จะฉายภาพให้เป็นถึงแผนงาน โครงการ และความเป็นผู้นำด้านความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาของประเทศไทย ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่เติบโตไปด้วยกัน (Inclusive Growth) ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความสมดุลของการพัฒนาให้กับประเทศ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิมั่นพัฒนา
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวเรื่อง

การพัฒนาแบบยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียง – ปรัชญา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจพอเพียง   ความพอเพียง   การพัฒนาสิ่งแวดล้อม   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การพัฒนาประเทศ  การพัฒนาชนบท  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคม  การพัฒนามนุษย์  การพัฒนาคน  องค์การสหประชาชาติ  ประชาคมโลก  มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

 
รายละเอียดเอกสาร

หนังสือเล่มนี้นำเสนอความก้าวหน้าของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นพันธกิจร่วมกันของทุกประเทศทั่วโลกในขณะนี้ โดยหนังสือเล่มนี้จะฉายภาพให้เป็นถึงแผนงาน โครงการ และความเป็นผู้นำด้านความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาของประเทศไทย ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่เติบโตไปด้วยกัน (Inclusive Growth) ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความสมดุลของการพัฒนาให้กับประเทศ

สำนักพิมพ์
Editions Didier Millet (EDM)
สถานที่พิมพ์
ไม่ปรากฏ
ปีที่พิมพ์
2560
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
436
ISBN
978-981-4610-19-3
ISSN
เลขทะเบียน
321
ปรับปรุงล่าสุด
2018-01-11 14:51:55
ขนาดไฟล์
336472 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
3361

หนังสือแนะนำ