รายงานการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคธุรกิจเอกชนของ 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และเครือข่าย (Supply Chain)

รายงานการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคธุรกิจเอกชนของ 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และเครือข่าย (Supply Chain)

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา
การบริหารธุรกิจ -- ไทย
องค์การ -- ไทย

คำสำคัญ

ความพอเพียง  การพัฒนาอย่างยั่งยืน  การพัฒนาชุมชน  กิจกรรมเพื่อสังคม  ความสมดุล  ภาคธุรกิจ   ธุรกิจขนาดใหญ่   องค์กร  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย  เครือซิเมนต์ไทย  เอสซีจี  SCG  บริษัทปตท.  บริษัทบางจาก  คอร์ปอเรชั่น  บริษัทซีพี  CP  เครือเบทาโกร  บริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรม  กลุ่มมิตรผล  บริษัทพาเลท  เมกเกอร์  กรุ๊ป  บริษัทเอนเนอร์ยี่  คอมเพล็กซ์  บริษัทบางจากไบโอฟูเอล  บริษัทพรีเมี่ยม  ออยล์  ปาล์ม  บริษัทศรีนานาพร  ร้านธีรภัทร์อาหารและสุขภาพสัตว์  บริษัทเวสเทิร์น  ดิจิตอล  บริษัทวิศวกรรมเคมี  บริษัท  ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง

 
รายละเอียดเอกสาร

รายงานการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคธุรกิจเอกชนของ 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และเครือข่าย (Supply Chain)

สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2560
เดือนที่พิมพ์
สิงหาคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
266
ISBN
978-974-9769-32-4
ISSN
เลขทะเบียน
322
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-12 13:12:20
ขนาดไฟล์
42069448 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
579

หนังสือแนะนำ