The Visionary

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยโครงการ "สานต่อที่พ่อทำ"  ที่พยายามฉายภาพของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในฐานะนักปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ทรงมองไปยังเส้นทางในอนาคตด้วยวิสัยทัศน์ที่น่าอัศจรรย์ รูปแว่นตาบนปกหนังสือ คือ ตัวแทนของพระองค์ ที่ผู้จัดทำได้ลดทอนรายละเอียดลงจนเหลือเพียงสัญลักษณ์แทนมุมมอง หรือวิสัยทัศน์ ของพระองค์ อันเป็นมุมมองที่เกิดจากการทรงงานที่สั่งสมประสบการณ์มาหลายทศวรรษ ทรงรวบรวมข้อมูล ลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน และทรงกล้าที่จะล้มเหลว เพื่อจะได้เรียนรู้ จนค้นพบวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตในวันนี้และวันข้างหน้า สิ่งนี้เองที่ผู้จัดทำหนังสือเรียกว่า The Vissionary คือ การมองปัญหาให้ลึกซึ้ง กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลได้ในที่สุด

นอกจากนี้ ยังสามารถฟังหนังสือเสียง The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

จากพ็อกเก็ตบุ๊ก...สู่ "The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต" ในรูปแบบหนังสือเสียง เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถติดตาม The Visionary ได้อย่างแท้จริง
มาฟังการกลั่นแนวคิดการทรงงานของในหลวง ร.9 ในฐานะ “คนทำงาน” ที่เปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ เล่าผ่านเรื่องราวที่ผ่านการค้นคว้ามาอย่างเข้มข้นตลอด 1 ปี และเรื่องเล่าจากผู้ที่มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิด มาเป็นคู่มือการทำงานและดำเนินชีวิตที่อ่านง่าย...ใครเอาไปใช้ก็เวิร์ก

พบ 9 แนวคิดผ่านวิสัยทัศน์แต่ละด้านของชีวิตการทำงานตลอด 70 ปี ที่ถูกถ่ายทอดแบบคำต่อคำโดย 9 คนดังได้ที่นี่

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
หมวดหมู่
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
หัวเรื่อง
คำสำคัญ
 
รายละเอียดเอกสาร

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยโครงการ "สานต่อที่พ่อทำ"  ที่พยายามฉายภาพของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในฐานะนักปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ทรงมองไปยังเส้นทางในอนาคตด้วยวิสัยทัศน์ที่น่าอัศจรรย์ รูปแว่นตาบนปกหนังสือ คือ ตัวแทนของพระองค์ ที่ผู้จัดทำได้ลดทอนรายละเอียดลงจนเหลือเพียงสัญลักษณ์แทนมุมมอง หรือวิสัยทัศน์ ของพระองค์ อันเป็นมุมมองที่เกิดจากการทรงงานที่สั่งสมประสบการณ์มาหลายทศวรรษ ทรงรวบรวมข้อมูล ลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน และทรงกล้าที่จะล้มเหลว เพื่อจะได้เรียนรู้ จนค้นพบวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตในวันนี้และวันข้างหน้า สิ่งนี้เองที่ผู้จัดทำหนังสือเรียกว่า The Vissionary คือ การมองปัญหาให้ลึกซึ้ง กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลได้ในที่สุด

นอกจากนี้ ยังสามารถฟังหนังสือเสียง The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

จากพ็อกเก็ตบุ๊ก...สู่ "The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต" ในรูปแบบหนังสือเสียง เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถติดตาม The Visionary ได้อย่างแท้จริง
มาฟังการกลั่นแนวคิดการทรงงานของในหลวง ร.9 ในฐานะ “คนทำงาน” ที่เปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ เล่าผ่านเรื่องราวที่ผ่านการค้นคว้ามาอย่างเข้มข้นตลอด 1 ปี และเรื่องเล่าจากผู้ที่มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิด มาเป็นคู่มือการทำงานและดำเนินชีวิตที่อ่านง่าย...ใครเอาไปใช้ก็เวิร์ก

พบ 9 แนวคิดผ่านวิสัยทัศน์แต่ละด้านของชีวิตการทำงานตลอด 70 ปี ที่ถูกถ่ายทอดแบบคำต่อคำโดย 9 คนดังได้ที่นี่

สำนักพิมพ์
สถานที่พิมพ์
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
192
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
ปรับปรุงล่าสุด
2017-10-18 09:34:55
ขนาดไฟล์
2432706 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
352

หนังสือแนะนำ