เสด็จสู่แดนสรวง : ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ

หนังสือ “เสด็จสู่แดนสรวง : ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหนังสือวิชาการว่าด้วยพระราชพิธีพระบรมศพและพระเมรุมาศในมุมของประวัติศาสตร์ ศิลปะโบราณคดี และคติความเชื่อที่ว่าด้วยความตาย โดยเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้เป็นบทความที่เขียนโดยคณาจารย์ นักวิชาการ นักเขียนที่มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึก และมีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มานุษยวิทยา โดยมี ผศ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับหน้าเป็นบรรณาธิการ ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการเรียนประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของไทย

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, บรรณาธิการ
หน่วยงาน
หมวดหมู่
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
หัวเรื่อง

กษัตริย์และผู้ครองนคร -- การตาย

คำสำคัญ

พระราชพิธีพระบรมศพพระมหากษัตริย์  งานพระบรมศพ  พระเมรุมาศ  การสรงน้ำ  การประดิษฐานพระบรมศพ  เครื่องประกอบพระราชพิธีพระบรมศพ  ดนตรีในพระราชพิธีพระบรมศพ  ธรรมเนียมการไว้ทุกข์  พิธีกงเต๊ก  ราชรถ  คติ  ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ความตาย  พิธีกรรม

 
รายละเอียดเอกสาร

หนังสือ “เสด็จสู่แดนสรวง : ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหนังสือวิชาการว่าด้วยพระราชพิธีพระบรมศพและพระเมรุมาศในมุมของประวัติศาสตร์ ศิลปะโบราณคดี และคติความเชื่อที่ว่าด้วยความตาย โดยเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้เป็นบทความที่เขียนโดยคณาจารย์ นักวิชาการ นักเขียนที่มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึก และมีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มานุษยวิทยา โดยมี ผศ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับหน้าเป็นบรรณาธิการ ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการเรียนประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของไทย

สำนักพิมพ์
ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2560
เดือนที่พิมพ์
กันยายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
402
ISBN
978-616-395-872-3
ISSN
เลขทะเบียน
352
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-12 13:22:29
ขนาดไฟล์
29747048 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
399

หนังสือแนะนำ