จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที

จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที: องค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ นับตั้งแต่ทรงขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในปี พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในงานด้านการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะงานด้านเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นอาชีพหลักของคนไทย ตลอด 70 ปี แห่งรัชสมัย ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ปัญหาการทำกิน ให้คนยากไร้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่หลากหลาย เป็นมรดกอันล้ำค่าต่อลูกหลานไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 -- พระราชกรณียกิจ  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การพัฒนาชนบท – ไทย

คำสำคัญ

การพัฒนาแหล่งน้ำ  การบริหารจัดการน้ำ  การแก้ปัญหาภัยแล้ง  โครงการฝนหลวง  ฝนเทียม  น้ำฝน  การอนุรักษ์ป่าไม้  การฟื้นฟูป่าไม้  ธนาคารธรรมชาติ  ฝายชะลอน้ำ  ฝายกั้นน้ำ  ฝายชะลอความชุ่มชื้น  อ่างเก็บน้ำ  การพัฒนาดิน  หญ้าแฝก  ฝายใต้ดินธรรมชาติ  เขื่อน  การเกษตร  เกษตรกรรม  การเกษตรแบบผสมผสาน  การเกษตรทฤษฎีใหม่  เกษตรพอเพียง  การแก้ปัญหาน้ำท่วม  การแก้ปัญหาอุทกภัย  โครงการแก้มลิง  คันกั้นน้ำ  ทางน้ำผ่าน  กังหันน้ำชัยพัฒนา   กังหันน้ำพระราชทาน   กังหันวิดน้ำ   การบำบัดน้ำเสีย   ประตูระบายน้ำ  คลองลัดโพธิ์  แหล่งโอโซนธรรมชาติ  กระเพาะหมู  ป่าชายเลน

 
รายละเอียดเอกสาร

จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที: องค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ นับตั้งแต่ทรงขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในปี พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในงานด้านการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะงานด้านเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นอาชีพหลักของคนไทย ตลอด 70 ปี แห่งรัชสมัย ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ปัญหาการทำกิน ให้คนยากไร้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่หลากหลาย เป็นมรดกอันล้ำค่าต่อลูกหลานไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้

สำนักพิมพ์
พงษ์วรินการพิมพ์
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2560
เดือนที่พิมพ์
ตุลาคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
160
ISBN
9786163671444
ISSN
เลขทะเบียน
362
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-16 22:36:37
ขนาดไฟล์
39921745 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
631

หนังสือแนะนำ