หนังสือใหม่

บทสรุป/บรรณานุกรม: The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บทที่ 9: แยกความอยาก ออกจากความจำเป็น

บทที่ 8: มองหาศัตรูที่แท้จริง

บทที่ 7: ถ้าเชื่อมั่น ก็ไปกันให้สุดทาง

บทที่ 6: คิดให้ใหญ่ มองให้เล็ก

บทที่ 5: แย่แค่ไหน ก็กลับมาดีได้

บทที่ 4: ลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุด

บทที่ 3: จะนำใครต้องได้ใจคน

บทที่ 2: อุปกรณ์ที่เหมาะ จะสร้างงานที่ดี

บทที่ 1: อยากสำเร็จให้ Stay Connected