พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

In Your Heart

ภาพยนตร์โฆษณาเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินเรื่องผ่านมุมมองต่างชาติ ชายหนุ่มและเด็กหญิงชาวไทย ซึ่งตั้งคำถามเหมือนกันว่า ทำไมคนไทยถึงได้แสดงความเคารพรักต่อ “ในหลวง” กระทั่งพวกเขาได้รับคำตอบว่า “ในหลวง” คือศูนย์รวมที่ทำให้คนไทยรักและสามัคคีกัน เหมือนคำว่า In Your Heart ที่หมายถึง ความรู้สึกที่พระองค์ประทับอยู่ในใจ และจะสถิตอยู่ในใจของคนไทยทุกคนตลอดไป

ข้าวผัดอิ่มใจ

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสร้างจากเรื่องเล่าของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งตามเสด็จไปที่เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.2527 เป็นเรื่องราวที่คนไทยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน พระจริยวัตรของพระองค์เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกคน รู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและพอเพียง