การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 27

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 27 สมหมาย ปาริฉัตร กรรมการผู้จัดการธุรกิจหนังสือพิมพ์ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าวัฒนธรรมของบริษัทคือ การเป็นผู้ช่วยซึ่งกันและกัน ดูแลเอื้ออาทรกัน อยู่กันแบบพี่น้อง ทั้งยังพร้อมเปิดรับความก้าวหน้าที่เหมาะสมมาปรับใช้ การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจนั้นไม่ยากโดยต้องรู้จักควบคุมรายรับรายจ่าย แต่ก็ไม่ปฏิเสธความก้าวหน้าที่จำเป็นโดยรู้ว่าตนเองมีความพอดีตรงจุดใด

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 23

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 23 กลุ่มหัตถกรรมบ้านลานแหลม จังหวัดนครปฐม กล่าวถึงการรวมกลุ่มหัตถกรรมว่ามีสาเหตุจากในสมัยก่อนที่ชาวบ้านอาศัยการทำนาเพียงอย่างเดียว จึงหาอาชีพเสริมโดยทำงานจักสานผักตบชวาเพื่อช่วยให้ชาวบ้านพอมีพอใช้โดยมีรายได้เสริมจากการนำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ และดำรงชีวิตด้วยความพอประมาณคือไม่ทำอะไรเกินตัว ช่วยให้ชาวบ้านมีความสุขมากขึ้นกว่าแต่ก่อน