การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 9

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 9 สมคิด ด้วงเงิน หัตถกรรมเครื่องทองลงยา ผู้ดำเนินชีวิตและทำงานด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาทั้งชีวิต ด้วยความพอใจและพอเพียงในสัมมาชีพที่ตนเองทำ ที่แม้จะต้องลงแรงหามรุ่งหามค่ำกว่าจะได้ผลงานออกมากับรายได้ที่ไม่สูงเหมือนอาชีพอื่น  แต่ก็ภูมิใจว่าเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ และในชีวิตที่เหลืออยู่จะตั้งใจทำประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชนเพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนลมหายใจสุดท้าย

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 4

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 4 ณรงค์ บัวศรี เกษตรกรนาข้าว เขตสะพานสูง กล่าวถึงความพอเพียงว่าไม่ได้หมายความถึงการไม่ทำอะไรเลย แต่เป็นการหามาอย่างพอเพียงด้วยน้ำพักน้ำแรงบนพื้นที่ทำกินของตนเอง โดยรายได้กับรายจ่ายต้องควบคุมให้สมดุลกันและต้องให้มีส่วนเหลือไว้สำหรับบริโภคหรือใช้จ่ายในครัวเรือน